Du er her: TransOnline.no | Verktøy for e-publisering | Photoshop-veiledninger | Lage papir med avrevne kanter i Photoshop
Papir med avrevne kanter
Lage papir med avrevne kanter i Photoshop

Av Janee Aronoff, www.myjanee.com. Janee er sertifisert Adobe-instruktør.

Du kan lage mange supre effekter i Photoshop. Kanskje har du allerede sett papiret med avrevne kanter på hovedsiden min.

I denne veiledningen lærer du ikke bare å lage denne effekten, men du vil også øve deg på følgende:

1. Lag papiret.

Hvis du skal lage avrevne kanter på et ferdiglaget element, for eksempel et fotografi, kan du hoppe over denne delen. Når jeg lager denne effekten fra grunnen av, liker jeg å bruke en papirlignende tekstur.

Det finnes flere typer papir som passer godt for denne effekten. Én type er bomullspapir, som jeg bruker på hovedsiden. En annen type er krysskravert papir.

Denne veiledningen inneholder skjermbilder fra Photoshop 7 eller Photoshop Elements 2, og du kan bruke et hvilket som helst av disse programmene. Veiledningen kan også brukes med nyere versjoner av Photoshop og med Photoshop 5.* eller 6. (Obs!  I Photoshop 8 og nyere finnes det et Avrevne kanter-filter – o.a.)

Noen steder er skjermbildene litt annerledes enn i Elements, men der det er nødvendig, har jeg skrevet spesielle merknader.

(Denne veiledningen har æren av å være den mest stjålne av veiledningene mine! Skulle du komme over noen av arbeidene mine på andres sider, så skrik ut!

Bomullspapir

a. Opprett et nytt lag ved å klikke på ikonet "Opprett et nytt lag" nederst på lagpaletten.

Listepunkt Fyll laget med ønsket farge. (Velg forgrunnsfarge, og trykk på Alt+Tilbake for å fylle laget.)

Legg til støy b. Velg Filter > Støy > Legg til støy. Gjør støyen monokromatisk, og velg støymengde. Vanligvis er det best å bruke en liten mengde, for eksempel 10 %.

Variabelt uskarpt-filteret c. Velg Filter > Gjør uskarpt > Variabelt uskarpt. Noen få bildepunkter er nok til å lage dette flotte bomullspapiret.

Krysskravert papir

a. Opprett et nytt lag ved å klikke på ikonet "Opprett et nytt lag" nederst på lagpaletten.

Listepunkt Fyll laget med ønsket farge. (Velg forgrunnsfarge, og trykk på Alt+Tilbake for å fylle laget.)

Legg til støy b. Velg Filter > Støy > Legg til støy. Mengden støy du angir, avgjør hvor tung skraveringsteksturen blir.

Krysskravering-filteret c. Velg Filter > Penselstrøk > Krysskravering. Taraaa! Skravert papir!

2. Lag markeringen.

Riv av kantene a. Lag en markering for papirets hovedrektangel. Bruk det rektangulære markeringsverktøyet.

b. "Riv av" kantene du vil fjerne. Det gjør du ved å skrive inn L for å velge lassoverktøyet, og deretter holde nede Alt-tasten mens du drar markeringen som skal trekkes fra originalmarkeringen.

c. Dra en ujevn markeringslinje. Når lassoen er omtrent der jeg har min på bildet til høyre, kan du slippe opp museknappen, så vil markeringen lukkes.

3. Lag masken.

Lag masken Med denne markeringen aktiv klikker du på ikonet "Legg til lagmaske" (Legg til en maske) nederst på lagpaletten.

Merknad til Elements-brukere:

Du har ikke denne knappen for å legge til lagmaske, men du KAN legge til en maske. Din maske kalles elemaske, og du lager den som beskrevet i denne veiledningen. Gjør følgende:

Listepunkt Klikk på bakgrunnslaget.

Listepunkt Klikk på ikonet "Opprett nytt fyll- eller justeringslag" nederst på lagpaletten.

Listepunkt Velg Hue/Saturation (Kulør/metning), og klikk på OK uten å endre noe.

Listepunkt Alt-klikk mellom justeringslaget og papirlaget over justeringslaget på lagpaletten. Nå har du en elemaske. Slik ser din lagpalett ut:

Lagpaletten i Elements

Ikon som angir at du arbeider med lagmasken Klikk på masken på lagpaletten. Ikonet ved siden av øyeikonet viser at du arbeider med lagmasken, og ikke med selve laget. Du rører faktisk ikke papirlagets bildepunkter i det hele tatt!

4. Gni ut for å rive papiret.

Gni ut kanter med fingerverktøyet Velg fingerverktøyet (Fingermaling skal IKKE være avmerket på alternativlinjen øverst), med 50 % styrke og en ett bildepunkt stor pensel. Dra penselen i sikksakk langs kanten mellom papiret og bakgrunnen. Ikke konsentrer deg for mye om ett område, og bruk ujevne strøk. Hvis du vil, kan du rive av en virkelig bit med papir og studere den i et forstørrelsesglass eller på svært nært hold. Se hvordan fibrene ligger. Ikke mye som er jevnt der!

Ferdig avrevne kanter Nydelig "avrevet papirkant"-effekt. For å gjøre effekten enda mer realistisk legger du til skygge. Selv et papirark som ligger rett på skrivebordet, kaster noe skygge. Effekten vil se mest realistisk ut hvis du bare legger til litt skygge, og bare på to av papirsidene, avhengig av hvor lyskilden er plassert i forhold til arket.

I Photoshop-versjoner før versjon 7 og i Elements har vi et problem på grunn av lagmasken. I Photoshop kan du bruke lagmasken hvis du er sikker på at du er helt ferdig med finjusteringen. Deretter er det bare å lage skyggen.

I Elements, eller hvis du ikke vil miste maskefleksibiliteten, ser du dette tipset. Hvis du bruker Photoshop 7 eller nyere, kan du fortsette her:

5. Lag skygge.

Ferdige avrevne kanter med skygge Klikk på papirlaget for å gjøre det aktivt. Deretter klikker du på lagstilikonet Lagstilikon på lagpaletten. Velg Skygger, juster innstillingene, og det var det!

Merknad til Photoshop 6-, Photoshop 5- og Elements-brukere:

På grunn av lagmaskeringen kan vi ikke lage en lagstil av typen Skygger på dette papiret uten faktisk å kutte papiret, noe vi ikke ønsker å gjøre.

I stedet plasserer vi skyggen OVER papir- og bakgrunnslaget. Husk at dette bare er en optisk illusjon som vi skaper. Ingen vil kunne se at skyggen er oppå papiret, og ikke under!

Én måte å gjøre dette på, er å bruke lagmasken. Det gjør du ved å dra masken til papirkurven nederst på lagpaletten. Når du blir spurt hva du vil gjøre med masken, velger du Apply (Bruk). Dette er det samme som å slette kantene. Deretter kan du bruke en lagstil av typen skygge.

Lag skygge Men hva hvis du ikke er sikker på at du vil slette denne delen riktig ennå? Da kan du lage skyggen på en annen måte:

Listepunkt Ctrl-klikk på lagmasken for å laste inn markeringen.

Listepunkt Klikk på papirlaget, og klikk deretter på ikonet "Opprett et nytt lag" nederst på lagpaletten.

Velg svart som bakgrunnsfarge Listepunkt Velg svart som forgrunnsfarge, og trykk på Alt+Tilbake for å fylle markeringen med svart. Trykk på Ctrl+D for å fjerne markeringen.

Lag og flytt skygge Listepunkt Velg Filter > Gjør uskarpt > Variabelt uskarpt. Verdien for uskarphet trenger ikke å være så høy, kanskje bare 2 bildepunkter eller mindre.

Listepunkt Skriv inn V for å velge flytteverktøyet, og dra skyggen litt nedover og til høyre, slik jeg har gjort på bildet til høyre.

Fjern overflødig skygge Listepunkt Trykk på Skift+Ctrl+D for å merke det utklipte området på nytt. (Eller velg Select > Reselect (Markering > Marker på nytt) hvis du ikke husker hurtigtasten.)

Listepunkt La skyggelaget være valgt på lagpaletten, og trykk på Delete-tasten på tastaturet. Dette fjerner skyggen oppå papiret.

Fjern overflødig skygge med lassoverktøyet Det kan fortsatt være litt uønsket skygge igjen rundt toppkanten. Hvis du vil fjerne denne skyggen, skriver du inn L for å velge lassoverktøyet, drar en ring rundt den delen du vil slette, og trykker på Delete-tasten.

Ferdig resultat med bomullspapir! Ferdig!

Ferdig resultat med krysskravert papir! Og her er "avrevet papirkant"-effekten med krysskravert papir. :)

Jeg håper du hadde glede og nytte av denne veiledningen!

Janees signatur

E-post: solveig.hansen@transonline.no